ยอมให้แตกในเท่านั้น อย่าแตกใส่หน้า

เพราะว่าค่าเครื่องสำอางคมันแพง แต่เดี๋ยวไปล้างหีเอาก็ได้

Comments are closed.